Corporate litigation

Specialisten

Procederen in het ondernemingsrecht is een belangrijk middel bij het oplossen van conflicten in en rond de onderneming. BWK Partners beheerst dit specialisme uitstekend. Ons corporate litigation team is in staat om snel, efficiënt en trefzeker te opereren. We procederen onder meer:

  • bij de Ondernemingskamer, met nadruk op enquêteprocedures
  • bij geschillen tussen aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen
  • over post-overname geschillen
  • op het gebied van bestuursaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de raad van commissarissen
  • over de bancaire zorgplicht en prospectusaansprakelijkheid.
Uri Aloni

Uri Aloni

contact

Frans Beishuizen

Frans Beishuizen

contact

Lukas Witsenburg

Lukas Witsenburg

contact

Hans Klaver

Hans Klaver

contact

Publicaties Corporate litigation

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na vlees schandaal

By | Corporate litigation, Herstructurering & insolventie, Nieuws, Procederen, arbitrage en mediation, Vennootschapsstructuren & corporate governance | No Comments

De rechtbank Oost-Brabant heeft op 17 augustus 2016 een uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van de bestuurder van het vleesverwerkingsbedrijf dat in 2013 landelijke bekendheid verwierf als gevolg van de affaire rondom de vermenging van paardenvlees met rundvlees. De onderneming ging failliet na deze affaire…

Read More

Bestuurdersaansprakelijkheid schuld crediteur

By | Corporate litigation, Herstructurering & insolventie, Nieuws, Procederen, arbitrage en mediation | No Comments

Het gerechtshof Den Haag heeft op 2 augustus 2016 een interessante uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid ten aanzien van een individuele crediteur. Deze crediteur vorderde terugbetaling van een door de rechtbank toegewezen en later door het gerechtshof vernietigde veroordeling. Na de vernietiging ging de debiteur (een…

Read More

Dwaling door schending informatieplicht over renteswap

By | Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden, Corporate litigation, Procederen, arbitrage en mediation, Vastgoed | No Comments

Op 15 september 2015 heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat ING Bank de wezenlijke kenmerken van een renteswapovereenkomst niet tijdig aan de kredietnemer heeft medegedeeld. Bij een schending van de informatie is de renteswap vernietigbaar wegens dwaling. Inleiding Een klant is eigenaar van een jeansketen…

Read More

Bank schendt zorgplicht met beleggingsadvies

By | Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden, Corporate litigation, Procederen, arbitrage en mediation | No Comments

Op 15 juli 2015 is ABN Amro door de Rechtbank Amsterdam veroordeeld tot betaling van beleggingsschade ad € 547.578. Een particuliere belegger heeft deze schade geleden omdat de bank haar zorglicht schendt. De financiële instelling had onvoldoende informatie ingewonnen om tot een juist beleggingsprofiel te komen. Inleiding Op…

Read More

Het creëren van een slechtere zekerheidspositie voor schuldeisers impliceert nog geen schade

By | Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden, Corporate litigation, Nieuws, Procederen, arbitrage en mediation | No Comments

Op 5 september 2014 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin bestuurders namens meerdere vennootschappen (autodealers) krediet- en financieringsovereenkomsten hadden afgesloten met ABN AMRO Bank (in 1999 en 2005) en RCI Financial Services B.V. (“RCI”) (in 2004 en 2006). In beide gevallen verplichtten de vennootschappen zich een eerste pandrecht te verstrekken op de voertuigen.

Read More

Beslag in de Verenigde Staten is niet gelijk aan voorrangspositie in Nederland

By | Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden, Corporate litigation, Procederen, arbitrage en mediation | No Comments

Op 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan (ECLI:NL:HR2014:1630) in een zaak waarin Seacastle LLC een leaseovereenkomst had gesloten met Europa West-Indië Lijnen B.V. (“EWL”) met betrekking tot zeecontainers. Omdat EWL niet voldeed aan haar betalingsverplichtingen heeft Seacastle verlof gevraagd en gekregen van de rechter in New York om ten laste van EWL beslag te leggen in de VS.

Read More