Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden

Specialisten

BWK Partners heeft ruime ervaring met het opstellen van en onderhandelen over complexe financieringsdocumentatie en bijhorende zekerheden.

Voorts begeleiden we ondernemingen op het gebied van effectenrecht, aandelen- en obligatie-uitgiften (privaat en publiek), IPO’s en reversed listings.

Hans Klaver

Hans Klaver

contact

Lukas Witsenburg

Lukas Witsenburg

contact

Publicaties Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden

Closing financieringsronde Lumos en OPIC

By | Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden, Corporate, fusies & overnames, Energie & schone technologie, Nieuws, Vennootschapsstructuren & corporate governance

1 juli 2016. Lumos Group heeft haar eerste financieringsronde afgerond met de Amerikaanse Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Hiertoe heeft de U.S. Government’s Development Finance Institution vandaag een overeenkomst getekend voor een investering van $ 15 miljoen door OPIC. Dit is voor de financiering van…

Read More

Dwaling door schending informatieplicht over renteswap

By | Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden, Corporate litigation, Procederen, Vastgoed

Op 15 september 2015 heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat ING Bank de wezenlijke kenmerken van een renteswapovereenkomst niet tijdig aan de kredietnemer heeft medegedeeld. Bij een schending van de informatie is de renteswap vernietigbaar wegens dwaling. Inleiding Een klant is eigenaar van een jeansketen…

Read More

Bank schendt zorgplicht met beleggingsadvies

By | Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden, Corporate litigation, Procederen

Op 15 juli 2015 is ABN Amro door de Rechtbank Amsterdam veroordeeld tot betaling van beleggingsschade ad € 547.578. Een particuliere belegger heeft deze schade geleden omdat de bank haar zorglicht schendt. De financiële instelling had onvoldoende informatie ingewonnen om tot een juist beleggingsprofiel te komen. Inleiding Op…

Read More

Het creëren van een slechtere zekerheidspositie voor schuldeisers impliceert nog geen schade

By | Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden, Corporate litigation, Nieuws, Procederen

Op 5 september 2014 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin bestuurders namens meerdere vennootschappen (autodealers) krediet- en financieringsovereenkomsten hadden afgesloten met ABN AMRO Bank (in 1999 en 2005) en RCI Financial Services B.V. (“RCI”) (in 2004 en 2006). In beide gevallen verplichtten de vennootschappen zich een eerste pandrecht te verstrekken op de voertuigen.

Read More

Beslag in de Verenigde Staten is niet gelijk aan voorrangspositie in Nederland

By | Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden, Corporate litigation, Procederen

Op 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan (ECLI:NL:HR2014:1630) in een zaak waarin Seacastle LLC een leaseovereenkomst had gesloten met Europa West-Indië Lijnen B.V. (“EWL”) met betrekking tot zeecontainers. Omdat EWL niet voldeed aan haar betalingsverplichtingen heeft Seacastle verlof gevraagd en gekregen van de rechter in New York om ten laste van EWL beslag te leggen in de VS.

Read More