Arbeidsrecht

BWK Partners is specialist op het gebied van arbeidsrecht. Met een breed ontwikkelde arbeidsrechtpraktijk staan wij werkgevers, bestuurders, werknemers en ondernemingsraden bij met betrekking tot:

 • individuele ontslagzaken
 • reorganisaties en collectief ontslag
 • arbeidsvoorwaarden (wijziging, harmonisatie, cao’s)
 • overnames en overgang van onderneming
 • arbeidsongeschiktheid
 • sociaal zekerheidsrecht (WW, ZW, WIA)
 • aandelenoptieregelingen
 • medezeggenschapsrecht (OR)
 • bedrijfsongevallen & beroepsziektes
 • beloning van bestuurders & corporate governance
 • gelijke behandelingswetgeving (discriminatie)
 • expat-activiteiten

Specialisten

Nicky de Groot

contact

Uri Aloni

Uri Aloni

contact

Frederik Feenstra

Frederik Feenstra

contact

Publicaties Arbeidsrecht

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet

By | Arbeidsrecht | No Comments

Naar verwachting treedt op 1 juli 2017 een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in werking. De nieuwe Arbeidsomstandighedenwet beoogt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten. Er zullen nadere regels gaan gelden ten aanzien van verzuimpreventie bij de werkgever. Ook worden nadere…

Read More

Transitievergoeding bij langdurige ziekte

By | Arbeidsrecht | No Comments

Update februari 2017. De transitievergoeding bij langdurige ziekte wordt gecompenseerd voor werkgevers. Naar aanleiding van een kamerbrief van 21 april 2016 van minister Asscher is recent een concept-wetsvoorstel gepubliceerd waarin de regels voor de transitievergoeding worden aangepast: werkgevers kunnen worden gecompenseerd voor de kosten van…

Read More

Ambtenaren worden werknemers

By | Arbeidsrecht | No Comments

Ambtenaren verliezen hun beschermde arbeidspositie en worden voor de wet gelijkgesteld aan werknemers. Op 8 november 2016 is namelijk de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wna) aangenomen door de Eerste Kamer.   Als gevolg van deze wet raken bijna 800.000 ambtenaren hun beschermde positie kwijt en worden…

Read More

Privacy van de zieke werknemer

By | Arbeidsrecht | No Comments

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. In verband met gezondheid en ziekte van (potentiele) werknemers heeft de Autoriteit Persoonsgegevens op 1 april 2016 beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke…

Read More

Ontslagvergoeding bestuurder bij faillissement zorginstelling

By | Arbeidsrecht, Herstructurering & insolventie, Procederen, arbitrage en mediation | No Comments

De rechtbank in Utrecht heeft op 23 september 2015 uitspraak gedaan over het ontslag van een bestuurder van een zorginstelling. De bestuurder kreeg bij zijn ontslag een forse ontslagvergoeding toegewezen op basis van een vaststellingsovereenkomst. Vóór de uitbetaling ging de zorginstelling failliet en de curator weigerde…

Read More